Invitin

kopl sopl koplsopl at seznam.cz
Thu Jul 24 23:33:17 CEST 2014


Pozvánka na workshop - spacehacking
Ahoj 

Rád bych vás informoval o Workshopu, Space hacking. Workshop by se měl 
zabývat tvorbou hardware intvencí do věřejného prostoru, města Brna. Na 
workshopu se s největší pravděpodobností bude pracovat s Arduino(Attiny) 
platformou, Možná Raspberry PI (kdo zvládá a vlastní).

Jakékoliv jiné HW/SW skills jsou výtany...More info at:
http://www.spacehacking.cz/
S pozdravem
Pavel Richtr
//**************************************************************************
***************//

Invitation to workshop - spacehacking
Hi

I would like to inform you about the Workshop -> Space hacking. The deal 
ofworkshop should be creation of hardware intervene the public space, in the
city of Brno. The workshop will most likely be working with Arduino (ATtiny)
platform may Raspberry PI (who manage and who own).

Any other HW / SW skills are invited ...More info at:
http://www.spacehacking.cz/
Regards
Pavel Richtr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.base48.cz/pipermail/public/attachments/20140724/74d9cc12/attachment.html>


More information about the Public mailing list