IdeaHack aneb Pomozte nám vymyslet co všechno by se s open daty dalo v Brně dělat | Otevřená data

Ladislav Nesnera nesnera at email.cz
Mon May 15 15:44:28 CEST 2017


Zdar. Na trvalé bydliště to určitě vázané není a každá otevřená hlava
vítána.. ;?

http://www.otevrenadata.cz/aktuality/ideahack-aneb-pomozte-nam-vymyslet-co-vsechno-by-se-s-open-daty-dalo-v-brne-delat/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 213 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.base48.cz/pipermail/public/attachments/20170515/523bd7fa/attachment.sig>


More information about the Public mailing list